Prijzen

Voor een lessenreeks van 10 lessen betaal je 110 euro.

Elke les duurt 1 uur. Betalingen gebeuren na de eerste les.
Beslis je bijvoorbeeld tijdens de vierde les te stoppen, kunnen we je voorschot helaas niet terugbetalen.
Als u 1 of 2 lessen niet kan komen, kan u deze inhalen op een andere locatie.
Wanneer u meer dan 3 lessen niet kan komen, kan u per les betalen. Deze kost dan 15 euro.
Gelieve dit steeds vooraf te bespreken met de lesgever.

Aan lesgevers van andere dansscholen die bij Salsaga de lessen wensen te volgen zal een aparte prijs van 300 euro worden aangerekend.
De figuren en/of het footwork aangeleerd bij Salsaga vallen onder de bescherming van het auteursrecht, en mogen dus in geen enkel geval worden gebruikt en/of aangeleerd tijdens de lessen in hun dansschool.

De lessenreeks bestaat uit 10 lessen die doorgaan volgens een vast schema. Er kan worden afgeweken van dit schema omwille van verschillende redenen: problemen met de zaal, evenement, ziekte etc...

Indien aan deze voorwaarden geen gevolg wordt gegeven zullen door Salsaga de nodige maatregelen worden getroffen om dit misbruik tegen te gaan.

Voor privélessen kan u ook bij ons terecht. Er wordt standaard een les van 1,5h aangeboden en dit aan 85 euro (1 persoon). Voor meer info of een afstemming van uw wensen, neemt u best telefonisch contact op.


  
Development by Cream Projects